Momsbekendtgørelsen § 93

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 982 af 23. juni 2022, bekendtgørelse nr. 258 af 06. marts 2023 og bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023

§ 93

En herboende repræsentant kan repræsentere flere udenlandske virksomheder ved ét momsnummer for følgende transaktioner:

  • 1) Levering af varer efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 5, til andre EU-lande.

  • 2) Levering af varer direkte fra et afgiftsoplag til et andet EU-land eller til steder uden for EU.

  • 3) Erhvervelse af varer her i landet fra et andet EU-land og varerne oplægges direkte på et afgiftsoplag, et frilager, i Københavns Frihavn eller udføres til steder uden for EU.

Stk. 2 Den herboende repræsentant skal for de i stk. 1 nævnte transaktioner udfylde en samlet momsangivelse for de udenlandske virksomheder.

Stk. 3 Den herboende repræsentant skal for de i stk. 1 nævnte transaktioner føre et regnskab for hver enkelt afgiftspligtig.