14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Der indrømmes afgiftsfrihed for varer, der fra en privatperson uden for EU sendes til en privatperson her i landet i en småforsendelse uden erhvervsmæssig karakter, når forsendelsen

  • 1) finder sted lejlighedsvis,

  • 2) udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtageren eller dennes families personlige brug eller forbrug, og som hverken ved deres beskaffenhed eller mængde kan give anledning til tvivl om, at de er bestemt til ikke erhvervsmæssige formål,

  • 3) består af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 360 kr., jf. dog stk. 2, og

  • 4) sendes til modtageren uden nogen form for vederlag.

•••

Stk. 2 Såfremt en forsendelse indeholder varer til en værdi, der overstiger 360 kr., er forsendelsen i sin helhed udelukket fra afgiftsfriheden.

•••

Stk. 3 Der indrømmes ikke afgiftsfrihed for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

•••
profile photo
Profilside