14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 120

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 120

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§120 § 119, stk. 4-6, finder ikke anvendelse på forsikringsvirksomheder, der overtager varer fra forsikrede som led i forsikringssager, og som efterfølgende leverer varerne videre i samme stand, som de er overtaget i, efter reglerne i momslovens §§ 70 og 71. I sådanne tilfælde skal forsikringsvirksomhederne i forbindelse med overtagelsen af varerne indhente en erklæring fra den forsikrede eller, hvis den forsikrede alene er bruger af varen, fra ejeren af varen. Erklæringen skal indeholde oplysning om den forsikredes status og varens hidtidige anvendelse, eller såfremt den forsikrede alene er bruger af varen, ejerens status og varens hidtidige anvendelse, jf. momslovens § 69, stk. 1, nr. 1-3 og 5.

•••

Stk. 2 Forsikringsvirksomheden er undtaget for pligten til at indhente erklæring i følgende tilfælde:

  • 1) Hvis der ikke er indikation på, at den forsikrede eller, hvis den forsikrede alene er bruger af varen, ejeren af varen, driver registreringspligtig virksomhed.

  • 2) Varen er et personmotorkøretøj, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer.

  • 3) Varen er et vare- eller lastmotorkøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, som enten er registreret med den særlige nummerplade for vare- og lastbiler og er anmeldt til privat brug eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplade) eller er forsynet med mærke udstedt af Skatteforvaltningen som følge af registrering til privat brug eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

•••

Stk. 3 Der er dog pligt til at indhente en erklæring, hvis køretøjet, jf. stk. 2, er omfattet af en leasingaftale, eller den forsikrede forhandler motorkøretøjer eller driver køreskole.

•••
profile photo
Profilside