Momsbekendtgørelsen § 111

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1435 af 29. november 2023

Fjernsalg
§ 111

Virksomheder, der foretager fjernsalg af varer inden for EU, skal regnskabsføre fjernsalget fordelt på hvert enkelt EU-land. Tilsvarende gælder virksomheder, hvis salg af varer til andre EU-lande er omfattet af momslovens § 21 e, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2 Virksomheder, der er momsregistreret her i landet og som foretager fjernsalg af varer her fra landet til andre EU-lande, hvor afgiften skal betales, skal på afgiftsangivelsen angive den samlede værdi af disse varer.