14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 59

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 30. June 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 Fakturakrav, hvor køber her i landet er betalingspligtig for afgift
Udenlandske virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt efter momslovens § 46, stk. 1, nr. 1-3 og 5, skal udstede en faktura efter § 58 i denne bekendtgørelse uden oplysning om gældende afgiftssats og afgiftsbeløbets størrelse. Fakturaen skal desuden indeholde oplysninger om:

  • 1) Købers registreringsnummer (cvr- eller SE-nummer).

  • 2) Sælgers registreringsnummer i hjemlandet, hvis sælger ikke har et dansk registreringsnummer.

  • 3) At køber skal svare den afgift, der påhviler ydelsen, f.eks. ved anførsel af »omvendt betalingspligt, køber afregner momsen« eller »reverse charge, buyer settles the VAT«.

•••
profile photo
Profilside