14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 49

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 30. June 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Tilladelse til at foretage attestation om udførsel af varer omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, gives efter ansøgning. Ansøgningen indgives til Skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Tilladelse kan gives for en periode på op til 3 år fra tilladelsens udstedelse. Tilladelsen skal gives for en nærmere afgrænset lokalitet, hvorfra attestationsvirksomheden skal udføres.

•••

Stk. 3 Indehaveren af en tilladelse til attestationsvirksomhed skal sikre,

  • 1) at attestationsvirksomheden sker under iagttagelse af de krav til udførselsdokumentation, som følger af momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, og denne bekendtgørelses §§ 45-47,

  • 2) at de fysiske lokaler, som tilladelsen omfatter, er behørigt skiltet,

  • 3) at relevant informationsmateriale om de gældende regler og om de praktiske forhold vedrørende attestation om udførselsdokumentation, herunder om åbningstider, forefindes i de fysiske lokaler, hvorfra attestationsvirksomheden udføres, og

  • 4) at attestationsvirksomheden foretages med et særligt stempel, som er godkendt af Skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside