14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 39

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 30. June 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Afgiftsgodtgørelse til virksomheder uden for EU
En virksomhed, der er etableret i et land uden for EU, og som efter momslovens § 45, stk. 1, ansøger om godtgørelse af afgift, skal indgive ansøgningen til Skatteforvaltningen senest den 30. september i kalenderåret efter godtgørelsesperioden.

•••

Stk. 2 En virksomhed i et land uden for EU kan i en indgivet ansøgning om godtgørelse af afgift og ved virksomhedens efterfølgende kommunikation med Skatteforvaltningen om ansøgningen anvende dansk eller fremmedsprog i form af svensk, engelsk eller tysk. Skatteforvaltningen bestemmer, i hvilket omfang der kan anvendes andre fremmedsprog.

•••
profile photo
Profilside