14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 38

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 30. June 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Obligatorisk elektronisk kommunikation om godtgørelse af afgift
Virksomheder, der er etableret enten her i landet eller i et andet EU-land, skal kommunikere elektronisk med Skatteforvaltningen og de kompetente myndigheder i de andre EU-lande ved indgivelse og behandling af ansøgning om godtgørelse af afgift efter momslovens § 45, stk. 1, jf. bestemmelserne i dette kapitel.

•••

Stk. 2 Ved behandling af og afgørelser om ansøgning om godtgørelse af afgift efter momslovens § 45, stk. 1, jf. bestemmelserne i dette kapitel, kan Skatteforvaltningen anvende elektroniske dokumenter, herunder dokumenter i maskinel form uden underskrift af en medarbejder hos Skatteforvaltningen. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med underskrift.

•••

Stk. 3 Skatteforvaltningen kan fastsætte de nærmere tekniske krav til virksomhedernes elektroniske kommunikation for indgivelse og behandling af ansøgning om godtgørelse af afgift. Skatteforvaltningens meddelelse om tekniske krav til virksomhederne offentliggøres på Skatteforvaltningens hjemmeside (www.skat.dk).

•••
profile photo
Profilside