Bøger, som nævner Ministeransvarlighedsloven § 4

De strafbare handlinger

- Side 93 -

...ministeransvarlighedslovens § 4, der fastslår, at ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler ikke blot enhver minister, der har medunderskrevet, men også ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse. Bestemmelsen står for så vidt overflødig, idet allerede straffelovens almindelig medvirkensregel i § 23 vil føre til samme resultat.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 94 -

set enig statsretlig litteratur. Med ministeransvarlighedslovens § 4 er der lovgivningsmæssigt gjort udtrykkeligt op med dommens modsætningsslutning.

Læs på Jurabibliotek