Ministeransvarlighedsloven § 4

Denne konsoliderede version af ministeransvarlighedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ministres ansvarlighed.

Lov nr. 117 af 15. april 1964,
som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000

§ 4

Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.