14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ministeransvarlighedsloven § 6

Lov om ministres ansvarlighed. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ministeransvarlighedsloven og bygger på lov nr. 117 af 15. April 1964. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Straffen efter § 5 er bøde eller fængsel indtil 2 år.

•••

Stk. 2 Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

•••

Stk. 3 Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.

•••
profile photo
Profilside