Bøger, som nævner Mineralolieafgiftsloven § 9

Bemærk, at § 9 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 9, om det har en betydning.

Privat indkøb

- Side 103 -

...punktafgiften forfalder i forbrugslandet ved køb af mineralolie, der allerede er overgået til forbrug i købslandet, hvis olien transporteres af en privatperson eller på dennes vegne i andet end køretøjets brændstoftank eller reservedunk. Denne regel har Danmark indført i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 7. Det fremgår også af toldbekendtgørelsens § 122.

Læs på JurabibliotekAfgiftsfritagelse og godtgørelser – mineralolieafgift

- Side 170 -

Reglerne for godtgørelse af energiafgifter på mineralolieafgift fremgår af mineralolieafgiftslovens § 9, hvoraf det fremgår, at en oplagshaverregistreret virksomhed kan levere følgende afgiftsfrit:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 171 -

...Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens afgørelse, idet selskabets flyvning fandtes omfattet af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten fandt, at der var tale om levering af en tjenesteydelse med fly mod vederlag i henhold til energibeskatningsdirektivets artikel 14, stk. 1, litra b. Spørgsmålet skulle herefter besvares med »ja«.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 172 -

...internationale institutioner, der er nævnt i loven. Der er tale om diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de hertil knyttede personer, Natos væbnede styrker o.l. Foruden muligheden for fritagelse så kan der også gives godtgørelse for betalt afgift i følgende tilfælde: 196 196. Jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Der gives også godtgørelse for afgift på mineralolieprodukter, som er anvendt til drift af færger. 197 197. Jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 173 -

...til skibe i forbindelse med fremstilling af disse motorer. 201 201. Jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 2. Reglerne for godtgørelse af mineralolieafgift i forbindelse med forbrug til proces eller rumvarme gennemgås ikke i denne bog, og der henvises derfor til Den juriske vejledning punkt E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Læs på Jurabibliotek