14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mineralolieafgiftsloven § 33

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mineralolieafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1349 af 01. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Andre bestemmelser
Anvendelsesområdet for lovens §§ 3, 4, 4 b, 5, 13-15, 22, 23 og 29-32 er foruden afgiftspligtige varer efter § 1 tillige følgende varer:

  • 1) Varer, der er fritaget for afgift efter lovens § 9, stk. 1, nr. 4-6, eller som i et andet EU-land er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag.

  • 2) Andre varer, der efter loven er fritaget for afgift her i landet, og som i et andet EU-land enten er fritaget for afgift på et tilsvarende grundlag eller er afgiftspligtige i det pågældende andet EU-land. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for administrationen vedrørende varer, der er omfattet af nr. 2, 1. pkt.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan undtage for lovens krav om registrering, regnskab, kontrol m.v. for varer, der ikke antages at blive brugt til varmefremstilling eller som motorbrændstof.

•••
profile photo
Profilside