14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mineralolieafgiftsloven § 16

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mineralolieafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1349 af 01. september 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Afregning af afgiften
Autoriserede oplagshavere samt registrerede varemodtagere og farvningsvirksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. § 7, stk. 1-4, og § 8, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. For autoriserede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder sker angivelsen og betalingen efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og for registrerede varemodtagere efter reglerne i §§ 2-7 og § 8, nr. 2 og 3, i samme lov.

•••

Stk. 2 For afgiftspligtige, der ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 1, 3 og 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. Opgørelsen af, hvilken mængde varer der skal betales afgift af, sker efter reglerne i § 7, stk. 6.

•••
profile photo
Profilside