14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mineralolieafgiftsloven § 8

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mineralolieafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1349 af 01. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1 og 2, fradrages

  • 1) varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 3,

  • 2) varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

  • 3) varer, der udføres til steder uden for EU,

  • 4) varer, der er fritaget for afgift efter § 9,

  • 5) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage eller lignende, jf. § 30, og

  • 6) 0,14 pct. af den mængde afgiftspligtig benzin, der udleveres fra den autoriserede oplagshaver, hvis den afgiftspligtige benzin ved udleveringen gennemløber et dampretursystem, som opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 1670 af 14. december 2006 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

•••

Stk. 2 Virksomheder, som opgør den afgiftspligtige mængde efter § 7, stk. 2, kan yderligere fradrage mængden af varer i den udstrækning, der kan ske tilbagebetaling efter § 11 og § 11 a.

•••
profile photo
Profilside