14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mineralolieafgiftsloven § 23

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af mineralolieafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1349 af 01. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

•••

Stk. 2 Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 22. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside