14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder § 8

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Nettoomsætningen skal opgøres under hensyntagen til tilgodehavender for varer og tjenesteydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

•••

Stk. 2 Nettoomsætningen skal oplyses særskilt. Reguleres værdien af igangværende arbejder for fremmed regning i nettoomsætningen, skal reguleringen anføres særskilt.

•••
profile photo
Profilside