14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder § 3

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Det skattemæssige årsregnskab skal indgives sammen med oplysningsskemaet for virksomheden og skal være udarbejdet efter skattemæssige principper eller skal indeholde skattemæssige korrektioner (konvertering) og specifikationer til regnskabet, jf. kapitel 3-11.

•••

Stk. 2 Det skattemæssige årsregnskab skal omfatte en resultatopgørelse, en balance og en specifikation af bevægelserne i virksomhedens egenkapital.

•••

Stk. 3 Regnskabet med tilhørende oplysninger, jf. § 4, skal på en klar og overskuelig måde kunne danne grundlag for Skatteforvaltningens kontrol.

•••

Stk. 4 Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser.

•••
profile photo
Profilside