Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 461 af 08. april 2022

§ 18

Gæld skal i det mindste specificeres således:

  • 1) Leverandører af varer og tjenesteydelser.

  • 2) Gæld sikret ved pant i fast ejendom, hvorom der foretages indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 13 eller 14.

  • 3) Anden gæld.