Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 462 af 08. april 2022

§ 27

Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, og andre faglige sammenslutninger, jf. ligningslovens § 13, skal på anfordring oplyse størrelsen af kontingentindbetalinger, der indgår i regnskabet, og vise afstemning med de kontingenter, der er indberettet til Skatteforvaltningen efter skatteindberetningslovens § 31.