Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 462 af 08. april 2022

§ 24

Indberetningspligtige skal på anfordring oplyse størrelsen af lønninger og honorarer m.v., der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer mv., der er indberettet til Skatteforvaltningen efter skatteindberetningslovens §§ 1, 2, 4, 5 og 46, jf. bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.