Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 462 af 08. april 2022

§ 15

På anfordring skal virksomheden kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget.