14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder § 14

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Et varelager skal oplyses særskilt. Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er anført og identificeret i nødvendigt omfang. Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landbrugeres husdyrbesætninger.

•••
profile photo
Profilside