14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøskadeloven § 51

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) paragraf 51

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøskadeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§51 En klage over et påbud eller en afgørelse om sikkerhedsstillelse har opsættende virkning. Miljøministeren eller klageinstansen kan dog bestemme, at klager over påbud eller afgørelser om sikkerhedsstillelse ikke skal have opsættende virkning, når særlige grunde taler herfor.

•••
profile photo
Profilside