14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøskadeloven § 19

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøskadeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade skal stille sikkerhed over for miljøministeren for opfyldelse af sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen skal dække ministerens udgifter til sagsbehandling og til håndhævelse af forpligtelserne efter § 33, stk. 2, og § 35.

•••

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter sikkerhedsstillelsens størrelse og andre vilkår for sikkerhedsstillelsen.

•••

Stk. 3 Miljøministeren fastsætter regler om sikkerhedsstillelsen, herunder om fordelingen af forpligtelsen til at stille sikkerhed, når der er flere ansvarlige for en miljøskade, om beregning og efterfølgende regulering af sikkerhedsstillelsens størrelse og om frigivelse af sikkerhedsstillelsen.

•••
profile photo
Profilside