14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøskadeloven § 14

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøskadeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ved afhjælpende foranstaltninger over for en miljøskade på vandmiljøet eller beskyttede arter og naturtyper forstås i denne lov enhver foranstaltning eller kombination af foranstaltninger, herunder afbødende eller foreløbige foranstaltninger, der tjener til at genoprette, genskabe eller erstatte skadede naturressourcer eller udnyttelsesmuligheder eller tilvejebringe tilsvarende alternativer til disse naturressourcer eller udnyttelsesmuligheder.

•••

Stk. 2 Ved afhjælpende foranstaltninger over for en miljøskade på jord forstås i denne lov fjernelse af en konstateret forurening og genoprettelse af den hidtidige tilstand eller tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.

•••

Stk. 3 Miljøministeren fastsætter regler om, hvorledes miljøskader omfattet af stk. 1 skal afhjælpes.

•••
profile photo
Profilside