Miljøoplysningsloven § 7

Denne konsoliderede version af miljøoplysningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Lov nr. 292 af 27. april 1994,
jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.