Lovkommentarer, som nævner Miljøbeskyttelsesloven § 7

Miljøbeskyttelsesloven (2. udg.)
Forfattere: Gorm Møller
Udgivelsesdato: 12. jun 2019
DJØF Forlag