Bøger, som nævner Miljøbeskyttelsesloven § 7

Bemærk, at § 7 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 7, om det har en betydning.

Nitratdirektivet

- Side 387 -

...Nitrathandlingsplanen indeholder en redegørelse for implementeringen.17281728Den 14. december 2016 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet et meget oversigtspræget plandokument, der redegør for den politiske aftales betydning i forhold til den fremtidige lovgivningen. I høringsskrivelse betegnes det som en SMV-vurdering, se ministeriets j.nr. MST-1249-00131.

Læs på Jurabibliotek