14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøbeskyttelsesloven § 48g

Lov om miljøbeskyttelse paragraf 48g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48g Forsyningstilsynet opkræver et gebyr hos kommunerne til dækning af udgifter til Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf.

•••

Stk. 2 Forsyningstilsynet fastsætter nærmere regler om betaling og opkrævning af gebyr til dækning af udgifterne efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside