14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Miljøbeskyttelsesloven § 64

Uddrag fra forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven § 64:

Til §§ 61-63
Bestemmelserne svarer til de gældende regler i § 13, stk. 3, og § 14, stk. 2-4, idet kompetencen til at træffe afgørelse om erstatning foreslås henlagt til taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje i stedet for som nu landvæsensretterne. I den gældende § 14, stk. 4, er det fastsat, at erstatningskravet skal være ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.