14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Miljøbeskyttelsesloven § 64

Lov om miljøbeskyttelse paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af miljøbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Erstatning efter § 62 og § 63 betales af de brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet. Når vedkommende kommune ikke allerede som følge heraf skal betale erstatningen, kan taksationsmyndighederne, hvis foranstaltningen skønnes at være af betydning for en større del af kommunens beboere, træffe bestemmelse om, at kommunen helt eller delvist skal betale erstatningen.

•••

Stk. 2 Erstatningskrav efter § 62 og § 63 fremsættes over for den myndighed, der har truffet afgørelsen. Kravet skal fremsættes inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. I mangel af mindelig overenskomst indbringer myndigheden sagen for taksationsmyndighederne, jf. § 61.

•••
profile photo
Profilside