14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Miljøbeskyttelsesloven § 32

Uddrag fra forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven § 32:

Til § 32
Med forslaget opretholdes kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en samlet plan for udbygning af spildevandsanlæg i kommunen. Reglerne for tilvejebringelse af planen er forenklet. Amtsrådets forpligtelse til at påse, at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning for vandkvaliteten, foreslås således o...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.