14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Militærstraffeloven § 31

Militær straffelov paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af militærstraffeloven og bygger på lov nr. 530 af 24. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Den, der under kamp, eller når kamp forestår, forsætligt på pligtstridig måde søger at unddrage sig faren eller søger at fremkalde overgivelse, straffes med fængsel indtil 12 år.

•••

Stk. 2 På samme måde straffes den, der under væbnet konflikt forsætligt ved pligtstridigt forhold bidrager til, at modpartens foretagender fremmes, eller at dansk militært forsvar skades eller udsættes for fare, eller som efterlader våben, ammunition eller andet materiel.

•••

Stk. 3 Overtræder en befalingsmand stk. 2 ved unødvendigt at opgive sin post eller overgive sig til modparten eller ved at handle som nævnt i stk. 1, kan straffen stige til fængsel på livstid.

•••

Stk. 4 Groft uagtsomme overtrædelser af stk. 2 og 3 straffes med fængsel indtil 4 år.

•••
profile photo
Profilside