Militærretsplejeloven § 3

Denne konsoliderede version af militærretsplejeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Militær retsplejelov

Lov nr. 531 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006, lov nr. 639 af 12. juni 2013, lov nr. 1550 af 19. december 2017 og lov nr. 410 af 25. april 2023

§ 3

Hvis en person samtidig retsforfølges for flere forhold, som ikke alle påtales af den militære anklagemyndighed, sker retsforfølgningen under en militær straffesag. Er den militære og den almindelige anklagemyndighed enige, kan sagen behandles som en almindelig straffesag.

Stk. 2 Retsforfølges flere personer samtidig for et forhold, som ikke for alle sigtedes eller tiltaltes vedkommende hører under den militære anklagemyndighed, kan sagen i sin helhed behandles enten som militær eller almindelig straffesag, når den militære og den almindelige anklagemyndighed er enige om det.