Militærdisciplinarloven § 7

Denne konsoliderede version af militærdisciplinarloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Militær disciplinarlov

Lov nr. 532 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1550 af 19. december 2017

§ 7

Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om, hvem der skal have myndighed til at pålægge disciplinarmidler, og omfanget af denne myndighed. Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed inden for Forsvarsministeriets område