Midlertidig lov om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m. § 6

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 246 af 09. maj 1917,
jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 28. august 1986,
som ændret ved lov nr. 542 af 24. juni 2005, lov nr. 647 af 12. juni 2013 og lov nr. 1711 af 27. december 2018

§ 6

Bestemmelserne i lov nr. 28 af 11. marts 1892 om salg af fersk fisk m.m. ved offentlig auktion, i lov nr. 71 af 7. april 1899 om salg af indenlandske haveprodukter og indenlandsk frugt ved offentlig auktion og i § 20 i lov nr. 124 af 8. juni 1912 om foranstaltninger til husdyravlens og husdyrbrugets fremme berøres ikke af reglerne i nærværende lov.