14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Metroselskabsloven § 4

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af metroselskabsloven og bygger på lov nr. 551 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overtager ved stiftelsen alle aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S som nærmere anført i stk. 2-5. Samtidig opløses Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S.

•••

Stk. 2 Metroselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter, der hører til Ørestadsselskabet I/S’' metroaktiviteter.

•••

Stk. 3 Metroselskabet I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver i Frederiksbergbaneselskabet I/S og indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Frederiksbergbaneselskabet I/S.

•••

Stk. 4 Udviklingsselskabet By & Havn I/S overtager ved stiftelsen samtlige aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og pligter, der hører til Ørestadsselskabet I/S’' arealudviklingsaktiviteter.

•••

Stk. 5 Den endelige fordeling mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S af de overtagne aktiver og passiver, rettigheder og pligter fra Ørestadsselskabet I/S, jf. stk. 2 og 4, vil blive fastlagt ved aftaler mellem transport- og energiministeren, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af stiftelsesdokumenter for Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S.

•••
profile photo
Profilside