14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Metroselskabsloven § 26i

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S paragraf 26i

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af metroselskabsloven og bygger på lov nr. 551 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26i Transportministeren kan pålægge vejbyggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre gennemførelse af Nordhavnstunnelen.

•••

Stk. 2 På de arealer, der ligger foran en vejbyggelinje, må der ikke uden transportministerens tilladelse opføres ny bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg og indretninger af blivende art.

•••

Stk. 3 Vejbyggelinjer efter stk. 1 kan pålægges for en periode på højst 10 år. Vejbyggelinjepålægget kan forlænges med indtil 10 år ad gangen.

•••
profile photo
Profilside