14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Metroselskabsloven § 24

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af metroselskabsloven og bygger på lov nr. 551 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Lov om havne finder ikke anvendelse på Københavns Havn, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 § 1 a i lov om havne finder anvendelse for Københavns Havn. Endvidere finder kapitel 3 og 5 a-7 i lov om havne anvendelse på driften af Københavns Havn med de afvigelser, der følger af bestemmelserne i denne lov.

•••

Stk. 3 Udvidelser af havnen kræver tilladelse af transport- og energiministeren.

•••

Stk. 4 Uddybning og opfyldning samt etablering af faste anlæg m.v. inden for havnens søområde kræver tilladelse af transport- og energiministeren.

•••

Stk. 5 Der kan fastsættes vilkår i forbindelse med tilladelser efter stk. 3 og 4, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af de nævnte anlæg, vedligeholdelse og godkendelse af overdragelse m.v.

•••
profile photo
Profilside