14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Menneskerettighedsretshjælpsloven § 2

Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af menneskerettighedsretshjælpsloven og bygger på lov nr. 940 af 20. December 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Justitsministeren yder efter ansøgning retshjælpen til den person, der har klaget, såfremt der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen og det internationale klageorgan har anmodet om den danske regerings retlige bemærkninger til klagen.

•••

Stk. 2 Retshjælpen omfatter alene de omkostninger, som det ikke er muligt at få godtgjort af det internationale klageorgan.

•••
profile photo
Profilside