Menighedsrådsvalgloven § 27

Denne konsoliderede version af menighedsrådsvalgloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om valg til menighedsråd

Lov nr. 616 af 21. december 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 08. januar 2020,
som ændret ved lov nr. 746 af 13. juni 2023

§ 27

Vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme i en af de institutioner, boformer m.v., der er nævnt i § 26, stk. 2. Nærmere regler fastsættes af kirkeministeren.