Menighedsrådsvalgloven § 24

Denne konsoliderede version af menighedsrådsvalgloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om valg til menighedsråd

Lov nr. 616 af 21. december 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 08. januar 2020,
som ændret ved lov nr. 746 af 13. juni 2023

§ 24

Kirkeministeren fastsætter nærmere regler for afstemningsvalgets foretagelse og opgørelse, herunder om indberetning om de opstillede kandidater og om afstemningsvalgets resultat.