Menighedsrådsloven § 43a

Denne konsoliderede version af menighedsrådsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om menighedsråd

Lov nr. 432 af 01. juni 1994,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1299 af 08. november 2023

§ 43a

Flere menighedsråd i ét provsti kan beslutte at oprette de i § 42 a og § 43 nævnte former for samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal træffes på budgetsamråd, og udgifterne til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. § 5, stk. 7 og 9, og § 17 g, stk. 4, i lov om folkekirkens økonomi.