14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Menighedsrådsloven § 38

Lov om menighedsråd paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af menighedsrådsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Præsten skal have menighedsrådets samtykke til,

  • 1) at der ved de faste gudstjenester foretages indsamlinger,

  • 2) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger anvendes en anden autoriseret liturgi eller andre autoriserede ritualer end dem, der hidtil er anvendt i menigheden, og

  • 3) at der ved de faste gudstjenester eller kirkelige handlinger foretages mindre ændringer i liturgi og ritualer eller benyttes andre salmebøger og salmebogstillæg end de autoriserede.

•••

Stk. 2 Til de ændringer, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, kræves tillige biskoppens samtykke. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside