Medieansvarsloven § 52

Denne konsoliderede version af medieansvarsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 348 af 06. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. august 2014,
som ændret ved lov nr. 1719 af 27. december 2018

§ 52

Justitsministeren fastsætter Pressenævnets forretningsorden efter forhandling med nævnet.

Stk. 2 Nævnet bistås af et sekretariat.

Stk. 3 Justitsministeren kan bestemme, at udgifterne til nævnets virksomhed skal afholdes af massemedierne efter en fordeling, som fastsættes i nævnets forretningsorden.