14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Medieansvarsloven § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af medieansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Indenlandske periodiske skrifter
Strafansvar for indholdet af et indenlandsk periodisk skrift kan kun pålægges forfatteren til en artikel i skriftet, redaktøren og udgiveren, jf. dog §§ 14, 25 og 27.

•••

Stk. 2 Reglerne om ansvaret for artikler finder tilsvarende anvendelse på billeder og lignende fremstillinger.

•••

Stk. 3 Løbesedler, plakater og opslag m.v. anses for bestanddele af det skrift, hvortil de henviser, eller hvorfra de hidrører.

•••
profile photo
Profilside