14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Medieansvarsloven § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af medieansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Et medieforetagende hæfter umiddelbart for bøder og sagsomkostninger, der idømmes efter reglerne i §§ 9-25.

•••

Stk. 2 Retten skal ved fastsættelse af bøde, der idømmes efter reglerne i §§ 9-25, navnlig lægge vægt på lovovertrædelsens karakter og grovhed, det pågældende massemedies udbredelse samt den fortjeneste for massemediet, som er eller kunne være opnået ved lovovertrædelsen. Retten kan i stedet for dagbøder anvende anden straf af bøde.

•••
profile photo
Profilside