14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Medieansvarsloven § 24

Uddrag fra forarbejderne til medieansvarsloven § 24:

Til § 24
Bestemmelsen omhandler de i lovudkastets § 1, nr. 3, nævnte massemedier. Der er i bemærkningerne til denne bestemmelse redegjort for, hvilke betingelser disse massemedier skal opfylde for at blive omfattet af det medieretlige ansvarssystem. Da nogle af dem har afgørende lighedspunkter med indenlandske periodiske skrifter, m...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.