14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Masseafskedigelsesloven § 6

Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af masseafskedigelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 291 af 22. marts 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Arbejdsgiveren skal til brug ved forhandlingerne efter § 5 give lønmodtagerne på virksomheden eller disses repræsentanter, såfremt sådanne er valgt eller udpeget, alle relevante oplysninger af betydning for sagen og give skriftlig meddelelse i det mindste om

  • 1) årsagerne til de påtænkte afskedigelser,

  • 2) antallet af lønmodtagere, der påtænkes afskediget, hvilke relevante kategorier de tilhører, og over hvilket tidsrum det forudses at afskedigelserne skal finde sted,

  • 3) antallet af lønmodtagere, der normalt beskæftiges på virksomheden, og hvilke kategorier de tilhører,

  • 4) hvilke kriterier der påtænkes anvendt ved udvælgelsen af de lønmodtagere, der påtænkes afskediget, for så vidt det ifølge lovgivningen og/eller praksis er arbejdsgiveren, der har beføjelsen hertil, og

  • 5) hvorvidt der blandt de lønmodtagere, som påtænkes afskediget, er lønmodtagere, der har adgang til afskedigelsesgodtgørelser fastsat ved individuel eller kollektiv aftale, og i givet fald hvordan disse godtgørelser opgøres.

•••

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal samtidig med den i stk. 1 nævnte skriftlige meddelelse fremsende en genpart af meddelelsen til det regionale arbejdsmarkedsråd.

•••
profile photo
Profilside